• เปิดร้าน 3 ส.ค. 2554
  • ปรับปรุง 20 ก.พ. 2562
  • ผู้ชมทั้งหมด 113,925 คน
  • สินค้าทั้งหมด 74


Sodium Hydroxide (Solution) /โซเดี่ยมไฮดรอกไซด์/โซดาไฟน้ำ32% , 50%
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
Sodium Hypochlorite/โซเดี่ยมไฮโปคลอไรท์/คลอรีนน้ำ/ไฮคลอร์10%
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
Poly Aluminium  Chloride (PAC)/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ (แพคน้ำ 10%,ผง30%)
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
Sodium Hypochlorite/โซเดี่ยมไฮโปคลอไรท์/คลอรีนน้ำ/ไฮคลอร์10%
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
ไนตริก แอซิด 68 % (ไทย,เกาหลี)
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน